CarrieU的厨房

CarrieU的厨房

浙江,宁波 浙江,宁波 IT/互联网 2013-09-04 加入
幸福の生活,与美食有染。。。

昨天看了一部关于美食的电影《美味关系》,喜欢茱莉亚对美食与生活的热爱。


给自己打点鸡血,加油,生活!~
#我和清晨有个约定#
#我和沙拉有个约定#

CarrieU的作品 查看全部 130 作品

CarrieU的菜谱 查看全部 6 菜谱