Shirley糊田田的厨房

Shirley糊田田的厨房

江苏,常州 福建,厦门 2011-08-20 加入
设置个人信息
伪厨子,真吃货
口味杂陈不挑食怪咔→_→
好奇星人厨房实验党^__^
坚信下厨时投以十分热情,品尝时收获十二分美味!
--------------------------------------------------------
喜欢做饭也喜欢吃。。。但讨厌洗碗
还是那句话,吃完了才有力气减肥么~
--------------------------------------------------------

Shirley糊田田的作品 查看全部 688 作品

Shirley糊田田的菜谱 查看全部 87 菜谱