green smoothieD23紫甘蓝+苹果+菠萝+木瓜

0 人做过这道菜

用料  

苹果 1个
紫甘蓝 小半个
木瓜 半个
菠萝 半个
清水 半杯

green smoothieD23紫甘蓝+苹果+菠萝+木瓜的做法  

  1. 反正就原料搅拌啊搅拌的,切苹果那个玩意儿真好用!

    green smoothieD23紫甘蓝+苹果+菠萝+木瓜的做法 步骤1
  2. 紫甘蓝的颜色炸出来肿么这么好看

    green smoothieD23紫甘蓝+苹果+菠萝+木瓜的做法 步骤2
 

green smoothieD23紫甘蓝+苹果+菠萝+木瓜相关分类

该菜谱创建于
13 收藏


green smoothieD23紫甘蓝+苹果+菠萝+木瓜的答疑

关于green smoothieD23紫甘蓝+苹果+菠萝+木瓜的做法还有疑问? 提一个问题